Kino

Det norske kinomarkedet domineres av to aktører, MDN og CAPA. I annonsemarkedet representerer kinoreklame en svært liten andel av de totale medieinvesteringene, kun 1,1 % pr desember 20171. CAPA og MDN selger besøk, altså antall solgte kinobilletter. De siste årene har besøkstallene vært stabile, på tross av den digitale utviklingen.

I følge Capa er det kun blockbusterne som avgjør om det blir et godt eller dårlig år for kino. I 2015 og 2016 var det vært mange gode filmer på lerretet og dermed ble det 2 gode kinoår. 2016 var det beste kinoåret siden 1985/så langt tilbake vi har tall. 2016 endte opp med hele 13,1 mill besøk. 2017 endte på 11,8 mill besøk mens i 2018 er det estimert med 12,5 mill besøk.

Publikumet/valg av aktør

Kino er ikke et medium som bygger dekning, så tilstedeværelse over tid kan være lurt. Når man skal planlegge en kinokampanje bør man vurdere å bruke både CAPA og MDN så lenge annonsøren er landsdekkende. På denne måten når man flest mulig mennesker via kino. Tilstedeværelse i 4 uker kan gi en estimert dekning i målgruppen 20-29 på 23%, mens 52 uker gir 85% dekning i samme målgruppe (estimert frekvens er 4,5) 2.
Kinopublikummet er annerledes enn TV-publikummet både når det gjelder gjennomsnitts-alder og livsstil, og de ser lite på TV3. De unge er høyindeksert på kino så dersom vi ser på månedlig aldersfordeling så ser vi at 57% av besøket er mellom 12-39 år4. Dette er en målgruppe som de siste årene har blitt vanskelig å nå på TV. Kinopublikummet er ressurssterke, de er i etableringsfasen, de er kulturelle og opptatt av reise, de er aktive, shopper mye og de er i stor grad innovatører og tidlige brukere5, altså en attraktiv målgruppe for mange.

Situasjonsegenskaper

Mens reklameoppmerksomheten går ned i flere medier så øker oppmerksomheten på Kino6. Også reklameirritsajonen har økt i Norge7, men på Kino er reklame positivt. Hele 75% av kinopublikummet anser til en viss grad reklamen som en del av opplevelsen8.

Pris og Presentasjonsegenskaper

Kino er dyrt og har en brutto CPT som er nesten dobbelt så høy som på TV. Likevell, på kino har man åpenbart fordelen av en stor skjerm, bra lyd og bilde. Dette sammen med høy impact, oppmerksomhet, liking og involvering i en positiv setting gir en sterk samlet effekt.

Kinoreklamens rolle i medieplanen

Kino gjør det godt som tilleggsmedium for å bygge reklameoppmerksomhet, sikre budskapsforståelse og skape vurdering. Kino passer nok best i en kontinuitetsstrategi ettersom kino ikke er et dekningsmedium, men samtidig får man god effekt blant de man treffer selv med en kortere kampanje.

 

1 mediebyråforeningen
2 TNS Gallup GForbruker & Media, TLF 16/1
3 TNS Gallup GForbruker & Media, TLF 16/1
4 TNS Gallup GForbruker & Media, TLF 17/1
5 TNS Gallup GForbruker & Media, TLF 16/1
6 Nepa reklamefilmdatabase
7 Nepa reklamefilmdatabase
8 Kinopanelet november 2015

Du finner mer informasjon om alle de ulike mediekanalene under fanen «medier» i menyen.