Sosiale medier

En stor del av vår daglige sosiale interaksjon og konsum av informasjon skjer nå i sosiale medier. Det er i de ulike sosiale medier kanalene vi nå blir informert, underholdt, inspirert, diskuterer, deler, og holder oss oppdatert på venner og families aktiviteter.

Ulike aldersgrupper bruker gjerne ulike sosiale medier, men det er også viktig å tenke på at ulike aldersgrupper har ulikt bruksmønster innenfor de enkelte kanalene.

Den teknologiske utviklingen i sosiale medier gjør at det stadig åpnes opp for nye bruksmuligheter, algoritmer styrer i stor grad hvilket innhold som blir vist til forbrukerne, og nye annonse produkter lanseres. Som markedsfører er det viktig å holde seg oppdatert på utviklingen i de enkelte kanaler, og forstå hvilke konsekvenser endringer vil ha for forbrukernes måte å konsumere den enkelte kanal på og hva det betyr fra et markedsførings perspektiv.

Det lanseres stadig nye apper og nettsteder i den sosiale medier sfæren, noen overlever ikke mens andre har vokst og stabilisert seg på et nivå hvor de nå er en viktig del av folks hverdag.

Her følger en kort introduksjon til de viktigste kanalene innenfor sosiale medier i Norge.

Facebook

Facebook er verdens og Norges største sosiale medier kanal målt i antall brukere. Den er en viktig kilde til informasjon, underholdning, interaksjon, og vi forventer å finne alle på facebook – både privatpersoner og bedrifter. På facebook konsumerer vi en god blanding av foto, tekst og video fra nyhetsmedier, familie, venner, kollegaer, kommersielle facebook sider, og annonse innhold. Innholdet som vises til deg på facebook styres av en algoritme, og denne algoritmen endres etterhvert som facebook ser brukermønstre endre seg.

I dag er det er ikke nødvendigvis slik at alt innhold du deler fra din personlige facebook konto blir vist til alle dine venner, eller at innhold fra en bedrifts facebook side når ut til alle personer som følger siden. Som markedsfører bruker man derfor i dag facebooks annonse produkter for å nå ut til målgruppen med sitt budskap. Hvilke annonse produkter som bør benyttes bestemmes ut i fra hva som er målet med kampanjen. Dette kan være parametere som dekning, merkevare kjennskap, trafikk til nettside, lead generering , eller direkte salg. Facebook tilbyr mange interessante segmenterings muligheter for at du skal kunne nå din målgruppe, og kan dekke hele kundereisen for din bedrift, men formatet og budskapet bør tilpasses hvordan din målgruppe bruker facebook.

Snapchat

Når bruken av sosiale medier var etablert som en viktig del av folks hverdag, med facebook i spissen, kom Snapchat som en av de hurtigst voksende mediekanalene noensinne. Med et format som baserer seg på visuell historiefortelling, med mulighet for mange kreative uttrykk ved hjelp av filter, tekst, farger og «stickers» til foto og video, appellerte Snapchat først til den yngste målgruppen. Snapchat satte mobilkameraet i fokus og gjorde det mulig for alle og enhver å bli publisister, enten om det kun er til dine venner eller folk fra hele verden som ønsker å følge deg. Snapchat har nå blitt en av de største sosiale medier kanalene i Norge målt i antall brukere, og målgruppen har vokst seg til å inkludere en stor andel brukere over 30 år, og helt opp til besteforeldre. Innholdet reflekterer også bredden i målgruppen med kjente mediehus som bl.a. National Geographic, Wallstreet Journal og VG som publisister, sammen med kjendisprofiler, venner og ukjente man kan følge.

Som markedsfører er det essensielt å tilpasse budskapet til målgruppen og kanalen, enten om det gjelder å bygge opp en egen profil eller via annonser i Snapchats egen annonseplattform. Innholdet må være relevant for målgruppen, kreativt utformet, og gjerne være av underholdene art.

Instagram

Instagram er en bilde- og video delings app hvor man kan dokumentere sitt liv i bilder, søke inspirasjon og dele sine interesser. På lik linje med Snapchat handler det om visuell historiefortelling. Instagram en av de største sosiale medier kanalene globalt målt i antall brukere, og utgjør en stor del av menneskers daglige sosiale medier konsum både når det kommer til inspirasjon, underholdning, råd og tips, og shopping. Musikk artister, skuespillere, profesjonelle sport utøvere, og kjendis profiler, så vel som merkevarer, har omfavnet Instagram – her har man muligheten til å formidle et image, skape interesse, og bygge lojalitet.

For mange merkevarer er veien i dag kort fra en Instagram post med et produkt til det faktiske salget. Betalt samarbeid med såkalte «influensere» /bloggere eller merkevare ambassadører er en økende trend hvor en person promoterer et produkt eller en tjeneste via sin Instagram konto. Dette kan ofte se ut som helt vanlige poster som er i tråd med profilens kreative uttrykk, eller et tradisjonelt PR bilde eller video. Derfor må slike innlegg i dag merkes med «i samarbeid med» eller #annonse slik at man som forbruker kan skille mellom reklame og originalt innhold.

Instagram er en også del av facebooks annonse nettverk hvilket muliggjør annonser på Instagram som en del av en større annonse kampanje kombinert med facebook (med samme segmenterings muligheter), eller som en isolert aktivitet.

Som markedsfører er det viktig å tenke på hvilken målgruppe du ønsker å treffe på Instagram og hvilket innhold er de interessert i. Hvordan kan din merkevare settes i riktig kontekst, i en visuell fortelling, for å bli relevant for målgruppen?

LinkedIn

LinkedIn anses først og fremst som et profesjonelt jobb nettverk hvor man har opprettet en profil med sin CV, slik at man kan opprettholde et profesjonelt kontakt nettverk. Bruken av LinkedIn i Norge ligger på et langt lavere nivå enn hos de andre sosiale medier kanaler (man logger inn sjeldnere), men det har i den senere tid blitt gjort en del endringer hos LinkedIn for å gjøre tjenesten mer sosial og derav øke bruken. Private profiler kan nå bygge opp sin profil til å bli mer søkbar, det er lagt tilredte for å deling av innhold fra sin profil, og selskaper kan opprette sine bedriftssider med egne produktsider som kan vise hva bedriftens virke er og f.eks. fortelle hvorfor nettopp de er en attraktiv arbeidsgiver.

LinkedIn er en naturlig B2B kanal begrunnet i kontekst og målgruppene man potensielt når. I markedsførings øyemed vil det være naturlig å tilpasse budskapet og formatet til B2B konteksten på LinkedIn, og benytte annonse produkter som «sponset innlegg» for å nå sin målgruppe.

Twitter

twitter defineres som en «mikro blogg» hvor man deler tanker og  diskusjoner om aktuelle temaer i en kort tekst som publiseres offentlig på plattformen. Man kan følge personer man finner interessante og man kan også søke opp og følge temaer man er interessert i. twitter har et stort engasjement internasjonalt, men har aldri lykkes med å nå helt opp til facebook, snapchat og instagram nivåer når det kommer til antall brukere og hvor ofte tjenesten brukes. Blant aktive brukere er twitter særlig populært blant journalister, politikere og kjendis profiler. I USA har man sett mange gode eksempler på at det kan ha stor verdi for en merkevare at man evner å skape engasjement på twitter enten fra sin egen konto, ved å aktivt delta i dialog med sine følgere eller en dialog rundt et aktuelt tema, eller at en kjent profil omtaler merkevaren.

Via twitter sine annonse produkter har man også mulighet til å promotere sine tweets slik at de blir vist til en relevant målgruppe.

Pinterest

Pinterest er en interaktiv oppslagstavle basert på bilder, hvor man kan finne og samle inspirasjon innenfor mange ulike temaer. Søker du f.eks. etter inspirasjon til nytt interiør eller bryllup kan du søke opp dette temaet og lage dine egne tavler hvor du samler alle bildene du liker organisert etter tema. Brukerne består i all hovedsak av kvinner, og populære temaer som går igjen på de ulike oppslagstavlene er gjerne bryllup, interiør, trening, oppskrifter, og mote.

Pinterest er en relativt liten kanal i Norge målt i antall brukere, men målgruppen og kontekst kan være svært relevant for noen markedsførere. Man kan bli en del av innholdet på Pinterest ved å opprette sine egne oppslagstavler og bilder, og man kan sikre at man når målgruppen ved å promoterte bilder (et annonse produkt også kalt «promoted pins»).

Å benytte mulighetene i de ulike sosiale medier på best mulig måte krever planlegging.

Kort sagt dreier det seg om at oppgaven som skal løses konkretiseres i en målsetning, man tar utgangspunkt i kundereisen og definer hvordan  samtlige kommunikasjonskanaler sammen skal bidra til å påvirke på veien til målet, sosiale medier så vel som andre online og offline kanaler.

Du finner mer informasjon om alle de ulike mediekanalene under fanen «medier» i menyen.