Alle medlemmer

Carat er et av verdens ledende mediebyrånettverk og inngår i Dentsu Aegis Network som er et av verdens største mediekonsern.

Carat er representert i over 130 land og det jobber i dag ca. 6 500 personer i Carat på verdensbasis. Gjennom snart 40 år har Carat blitt drevet effektivt og med positive resultater år etter år. Dette har gitt oss muligheten til å utvikle medarbeidere, kompetanse, verktøy og tjenester som våre kunder nyter godt av. Vår sterke økonomi og den stabile rådgiverstaben med motiverte kommunikasjonsspesialister er de viktigste byggesteinene i en kompetansebedrift som Carat.

Antall ansatte:

Cirka 70

Visjon/verdier:

Carat er et strategiorientert fullservicebyrå som gjennom bruk av god innsikt, ny teknologi og innovasjon skaper økt forretningsverdi for våre kunder.

Hva vi mener med mer forretningsverdi for kundene:

I Carat har vi fokus på måling av og hvordan vi måler forretningsmessig effekt. Dette er ikke begrenset til forståelse av kortsiktige forretningsmessige effekter, men også målinger for å forstå langtidseffekter av markedsaktivitetene.

Hva vi mener med et strategiorientert fullservicebyrå:

Carat skal derfor være «bredest» (spesialistkompetanse og tjenestetilbud) OG «dypest» (dvs. levere fra innsikt og planning til prisforhandlinger og gjennomføring av multikanal aktiviteter) i sitt tjenestetilbud. Vi mener vi både har en kultur og en historie for å kunne levere på dette.

Hva mener vi med gjennom innsikt, teknologi og innovasjon:

For å kunne lede alle aspekter av arbeidet med strategi, innhold og medieaktivering trenger man «innsiktssentre» som ved hjelp av teknologi kan utvikle verdifull innsikt ved å utnytte og knytte første- andre- og tredjepartsdata sammen på nye og relevante måter. Carat er – gjennom kontinuerlige investeringer i data, verktøy og teknologi – godt posisjonert for å sikre en unik forståelse av ikke bare folks adferd, men også deres holdninger, verdier og motivasjon.

Men, data og teknologi er kun funksjonelle hjelpemidler og vi trenger reelle innovatører (folk med andre ord) for å finne og lage løsningene som skaper mer forretningsverdi for kundene. Carat vil derfor være en partner som skal drive kontinuerlig innovasjon og endringsarbeid for kundene. For å lykkes jobber vi kontinuerlig med å dele kunnskap og sette folk med ulik bakgrunn og ulik personlighet sammen for å finne nye løsninger.

Kontaktperson:

Stian Jansen