Alle medlemmer

Wavemaker Norge er 100% eid av WPP og ligger under GroupM paraplyen. WPP er verdens største aktør innen kommunikasjonsfaget på tvers av reklame – , media- og PR-byråer. GroupM er medeibyråpraraplyen til WPP. 

I Wavemaker tror vi alltid det finnes nye veier for å skape vekst. Fundamentert i forståelse av forbrukers kjøpsreise innen kateogrien jobber vi hver dag med å avdekke vekstpotensialet for våre kunder. Gjennom å sømløst knytte media, content og teknologi sammen, endrer vi holdninger og forbrukervaner for å realisere vekstpotensialet.

Wavemaker er et nytenkende, moderne og fremtidsrettet byrå som tuftes på de tre områdene vi tror morgendagens markedsførere vil se på som de viktigste områdene, nemlig media, content og teknologi. Vår oppgave blir å sømløst koble disse sammen og gjennom dette skape verdi for våre kunder. Våre eiere (WPP) har gitt oss en tydelig misjon; vi skal være skapere av fremtiden – FUTURE MAKERS. Det høres kanskje svulstig ut, men det er vår forpliktelse til våre kunder. Vi skal være med å sikre dem vekst og bedrede resultater. Måten vi tenker og jobber på og vår relasjon til teknologi og innhold, har blitt redesignet og bygget på nytt for å enda bedre levere på våre kunders behov.

Sentralt i dette arbeidet – ja vi vil si selve hjertet i Wavemaker – er vår forståelse av kjøpsreisen. Med kjøpsreisen mener vi måten en kunde velger en merkevare, ett produkt eller en tjeneste fremfor en annen. Våre verktøy og våre folk jobber sammen for å forstå eksakt hvordan en forbruker tar disse beslutningene. Vårt fokus på kjøpsreisen er kanskje ikke unik, mange andre vil kunne si de fokuserer på det samme. Men det er all vår innsikt knyttet til denne som gjør oss unike. Gjennom WM Momentum, verdens største kilde til kjøpsreise innsikt gjennom vår base med over 350.000 kjøpsreise studier fordelt på 65 kategorier i 35 land, sitter vi på unik kunnskap om hvordan forbrukere tar beslutninger. Vi kombinerer denne med ett uttak på tvers av egne, fortjente og betalte medier gjennom vårt verktøy WM Touchpoints for å sikre at vi treffer forbrukeren med rett budskap til rett tid.

Med kjøpsreisen skal vi hjelpe våre kunder å beskrive forbrukeratferd, og med relevant innsikt, transformere det til smarte løsninger i dag, og som vil gi effekt og vekst i morgen. For å enkelt bygge en strategi som kan tas ut i konkrete planer, implementeres, optimaliseres og evalueres har Wavemaker bygget en 3 trinns strategi og arbeidsmodell kalt «Rapid Growth Planning».

For å sikre at vi er et byrå kundene ønsker å jobbe med kan vi ikke bare snakke om systemer og metodikk. Wavemaker skal være et byrå med mennesker som ikke bare innehar god fagkompetanse på ulike fagområder, men som også er et byrå av mennesker som bryr seg og som er engasjerte i de kundene de jobber med, et byrå som er proaktive og handlingsrettet, et byrå som ser etter forbedringer i alt vi gjør – et inkluderende byrå.

Vår ambisjon er å være det beste og mest distinkte medie-, content- og teknologibyrået i verden. Med støtte i GroupM som investerer massivt i data og teknologi, og med et bredt utvalg samarbeidspartnere på tvers av WPP, er vi rigget for å leve opp til vår ambisjon.

Ta gjerne kontakt med en av oss dersom du vil høre mer om Wavemaker!

Kontakt

Cathrine Hagen, CEO

Du kan også besøke oss på wavemakerglobal.com/no-no/ eller følge oss på Facebook og LinkedIn.