Nyttig å vite

Byrålederne – Britt Skjeppestad, Mediacom

Jeg tror annonsørene fortsatt er opptatt av at mediebyråene er en samarbeidspartner som forstår forretningen, forbrukervaner, marketing og kommunikasjonsoppgaven –  og evner å overføre det strategiske fundamentet til faktiske mediestrategier og helhetlige planer som gir forretningsverdi. Britt Skjeppestad, Mediacom

Les mer

Unge talenter – Marianne Aune Solheim, Carat

Med mange (digitale) muligheter for automatisering, måling, dynamiske budskap osv, blir det strategiske rammeverket helt kritisk for å oppnå overordnede forretningsmål. De mest interessante diskusjonene går på å forene performance-marketing, som tradisjonelt sett har fokusert på kortsiktige KPIer, med langsiktig merkevarebygging.
Marianne Aune Solheim, Digital Lead, Carat

Les mer

Markedsteknologien blir viktigere og det er ikke vi som har kontrollen

Moderne markedsføring er synonymt med teknologi. Vårt mål som byrå må være å hele tiden vurdere, revidere og forbedre/utvikle våre kjerneområder innen markedsføring. Vi må ha et øye på underliggende teknologi og prosesser, som gjør oss i stand til å være en datadrevet og kundefokusert partner for våre kunder.
Erik Eskedal, Chief Technology Innovation Officer, IUM

Les mer