Nyttig å vite

Unge talenter – Aleksander Steinsvik, Carat

Vår bransje har sett seg litt blind på teknologi og bottom-funnel-tankegang. Vi har glemt at det vi skal gjøre er å endre adferd, og forståelse for hva som får mennesker til å gjøre ting de ellers ikke ville ha gjort. Vi må gå litt tilbake og se på psykologien bak adferdsendring, og ikke bare optimalisere i et selvskapt økosystem.
Aleksander Steinsvik, Client Lead, Carat

Les mer

Unge talenter – Christoffer Nergård, PHD

«Det mest interessante for bransjen nå er de mulighetene vi har for å dokumentere effekt. Komplekse modeller der man måler effekten av hver krone investert i markedsføring har blitt gjort i mange år, men med all dataen vi nå har tilgjengelig blir disse modellene enda mer treffsikre og forklarende.»
Christoffer Nergård, Video & Audio Manager, PHD

Les mer