OPP Kickoff 2019

Vi i Mediebyråforeningen mener vi kan bli dyktigere og mer bevisste på å løfte frem kvinner. Derfor har vi nå startet OPP – som har som mål å øke bransjens attraktivitet ved å styrke kvinners posisjon i mediemarkedet, blant annet ved å legge til rette for kurs og utvikling innen teknologi. Kort sagt skal OPP som konsept løfte og oppmuntre kvinner til å ta den plassen de fortjener samt skape kjønnsmessig likevekt i lønn, ledelse og talerstoler i bransjen. OPP skal være kommunikasjonsbransjens tydeligste stemme og arena for kvinner.

12.juni var vi samlet til OPP kickoff med toneangivende kvinner som Kjerstin Braathen (Konsernsjef i DNB), Anne Grethe Solberg (Sosiolog, forsker, forfatter), Birgitte Nygård Vibe (COO i GroupM Norge), og Mediebyråforeningens styreleder Maria Aas-Eng i spissen.

Kjerstin Braathen holdt et meget bra foredrag med tittelen «Der folk er for like, tenkes det for lite». Hun kunne fortelle hvordan de jobber med å nå en målsetting på 40% kvinneandel i alle lederstillinger i DNB. Hun kom med gode råd og tips til kvinner som vil OPP og frem, og avsluttet foredraget med følgende oppfordring; «Kast deg ut i det, og si ja!».

 

Her kan du se de resterende foredragene fra OPP kickoff: