Tilbake til Sommerpraten

Sommerprat med Christian Espeseth, Adm. Dir. i RED Dentsu X

Hva er mediebyrå ledernes beste hjemmekontor tips, hva tenker de om høsten, og hva er deres planer for sommeren? Det får du vite i Sommerpraten.

Christian Espeseth, Administrerende Direktør i RED Dentsu X.

  1. Hva er det som opptar deg mest i ditt daglige virke nå med Covid-19 og hva er det mest utfordrende ved å lede i disse dager? 

Både kunder og medarbeidere haren utfordrende hverdag under Covid-19. Både arbeidsformen og markedet er i unntakstilstand som krever en annen tilnærming. Det settes en rekke kortsiktige mål som gjør at planer må endres, nye KPIer settes og nye strategier utarbeides basert på den endrede markedssituasjonen. Alt samtidig som man sitter på hjemmekontor med større avstand til sine kollegaer. Det er en utfordrende situasjon for alle på kort sikt.

Det å jobbe på hjemmekontor er jo også en vesentlig større belastning for veldig mange medarbeidere – kan lettest sammenlignes med et maratonløp. Man går inn og ut av teamsmøter uten å kunne stoppe opp og reflektere over møtets innhold, uten å kunne stoppe opp for en liten pause. Det er klart at en slik situasjon over mange måneder er en belastning. Vi er glade for at de fleste nå snart skal ha en meget velfortjent ferie.

Det er helt klart utfordrende å lede et hybridbyrå «remote». Det er svært mange fagområder som skal samhandle og det er garantert ikke enklere når alle jobber fra sine hjemmekontor. Men er mest av alt imponert over hvordan gode kollegaer nettopp har klart dette på en fantastisk måte. Hvordan de raskt har tilpasset seg til at Teams er den nye normalen, og samtidig har funnet rutiner som lar seg gjennomføre selv om de ikke sitter på sin faste plass.

Uvisshet har også blitt en del av den nye hverdagen – det er vesentlig kortere ledetid på prosjekter som igjen krever at teamet raskt kan jobbe sømløst mellom analyse, strategitilpassninger, uttak, spredning og optimalisering. Som for de fleste i bransjen jobber vi også kontinuerlig med å optimalisere våre egne prosesser for å kunne tilpasse oss at mange av situasjonene vi i dag ser blir nettopp den nye normalen.

  1. Våren har vært spesiell, så hva tenker du om høsten og hva blir det viktigst å fokusere på for din organisasjon? 

Selv om samfunnet åpner opp igjen på mange områder så er jeg sikker på at det vil ta tid før investeringene til annonsørene løftes. Og ikke minst er jeg spent på hvilke investeringer som løftes først. Vi vet at gjennom denne tiden så har fokuset for svært mange tatt kvantesprang i retning av utnyttelse av egne kanaler og den digitale kundereisen.

Jeg er også helt sikker på at et sentralt område for oss blir å få normalisert businessen igjen og få alle tilbake på jobb og da også helst på kontoret. Vi trenger hverandre både sosialt og faglig. Det faglige har vi på de fleste områdene klart å ivareta men det er klart at miljøperspektivet er en utfordring. Vi har hatt to samlinger i Frognerparken etter at det ble åpnet opp for å være flere samlet, og ser jo hvordan gode kollegaer virkelig setter pris på å møtes igjen.

Faglig blir det viktig å være åpen for at mange områder er endret og vil forbli endret – det gir mange muligheter – gleder meg til å jobbe enda dypere med MA prosesser på enda flere kunder som ser at denne tiden har endret oss og nye virkemidler må på plass. Vi vil garantert se en stor endring på alle nivåer både hos oss og hos våre kunder på utnyttelse av teknologi – og ikke minst implementeringshastigheten av nettopp ny teknologi.

Men igjen – mest av alt handler det om å få alle kollegaer tilbake igjen. Og forhåpentligvis raskest mulig samle hele teamet på kontoret igjen når myndighetene friskmelder samfunnet.

  1. «Ut av alt vondt kommer det noe godt» sies det – hvilken lærdom bør vi ta med oss videre? 

Åpenhet for nye samarbeidsformer – at mange av oppgavene/møtene vi tidligere brukte mye reisetid på kan løses enda mer effektivt og konsentrert via Teams – men ikke Teams alene.

Åpenhet for fleksibelt arbeidssted – mange av oppgavene vi løser kan vel så gjerne løses hjemme slik at medarbeidere får får større fleksibilitet i sin arbeidshverdag.

Tetter oppgaveorientering med de riktige personene involvert fra start. Effektiviteten i Teamsmøter gjør at flere kan delta på rett sted i prosessen.

Tettere på kundens behov for raske endringer – kortere tid mellom analyse og tiltak – denne perioden har bidratt til at enkelte arbeidsprosesser er endret og vi raskere kommer til aktivering.

  1. Kan du dele ditt beste hjemmekontor tips? 

Tydelig arbeidstid og klare skiller mellom jobb og fritid. Lage arbeidslister hver morgen med oppgaver for den gjeldende dagen. Det handler om om å sikre at man er så oppgaveorientert og strukturert som mulig. Jeg booker også inn «møtetid» med meg selv for å sikre at jeg ikke blir spist opp av møter på Teams, og legger også inn faste møter med tydelige agendaer for å redusere kontinuerlige ad hoc møter – og enda viktigere enn noen gang -tydelige oppsummeringer i etterkant emd oppgavefordeling er et «must».

Videre er det nok med meg som de fleste at man savner møteplassen bed kaffemaskinen – så det å bruke Teams istedenfor telefon har blitt viktig for meg, og da med video koblet inn. Det er viktig å se hverandre også.

  1. Hva gjør du i sommer og hvor vil du tilbringe sommeren? 

Sommer for meg er tid med familien på båten. Fantastisk å kunne gjøre akkurat det man har lyst til uten å måtte planlegge i forkant – vi tar alt som det kommer. I år er det Norge som gjelder for oss alle – blir spennende å se hvordan det er i havnene når alle som pleier å seile i Sverige skal være i allerede overfylte norske havner. Så i år er det nok naturhavner som gjelder for oss alle – og ikke minst hyggelig bryggebesøk hos gode venner langs med kysten. Apropos utehavner – kanskje også akkurat denne sommeren bringer noe positivt utifra Covid-19 –  jakten på å finne nye steder man ikke har tatt seg tid til å finne før. Steder for nye opplevelser med familie og venner.