Statistikk

SSB

Formålet med mediebruksundersøkelsene har vært å samle inn data for befolkningen for å måle bruk og tilgang til medier. Denne typen undersøkelser ble første gang gjennomført i 1991 og har deretter blitt fulgt opp med små endringer.

Statistikk fra SSB

IRM

IRM oppgir statistikk for  reklameinvesteringer netto, dvs. annonseinntekter etter at eventuelle rabatter er trukket fra. Nettoinvestering er godt egnet som grunnlag for å analysere utviklingen av det totale reklamemarkedet og individuelle annonseringskanaler. IRMs statistikk kan vise hvor mye annonsørene faktisk bruker i ulike annonseringskanaler totalt, og hvor stort reklamemarkedet i Norge er.

Statistikk fra IRM

Kantar Media

Medieseksjonen i Kantar Media er Norges viktigste kommersielle analysemiljø for medier. De er leverandør av de offisielle mediebruksundersøkelsene for alle de store mediekanalene i Norge: TV, Avis, Internett, Radio, Magasin- og ukepresse og Fagpressen.

Her finner du tall og statistikk om medieutviklingen fra Kantar Media