Tilbake til Unge talenter

Unge talenter – Ann-Kristin Stene, Carat

Navn: Ann-Kristin Stene

Jobber i: Carat

Tittel: Digital lead

Antall år i bransjen: 3 år

  1. Hva synes du er mest spennende med din jobb? 

Å være i en bransje preget av sterk utviklingstakt! I jobben min som digital rådgiver er det spennende å jobbe med kundenes utfordringer på tvers av ulike bransjer og markedsposisjoner. Bredden i kundeproteføljen, utvikling i teknologi og forbrukeratferd bidrar til at arbeidshverdagen oppleves som variert, lærerik og utfordrende. Det er en hektisk hverdag hvor man må trives med et visst tempo. Det å jobbe med rådgivere og spesialister som brenner for sine fagområder gir derfor en ekstra positiv driv. I Carat og Dentsu nettverket er jeg så heldig å få jobbe i et av de beste fagmiljøene på byråsiden som gjør at man har gode muligheter til å tilegne seg kunnskap fra dyktige og inspirerende kollegaer – som på toppen av det hele er veldig ålreite folk!

  1. Hva synes du er det mest spennende med å jobbe i bransjen akkurat nå?

Generelt synes jeg det er interessant å se hvordan start-ups og mindre aktører utfordrer og påvirker de mer etablerte merkevarene, og også hvordan de etablerte evner å omstille seg den teknologiske utviklingen. Et mer komplekst mediemarked, nye kontaktpunkter og fokus på gode kundeopplevelser krever et bredere perspektiv på hva en merkevarestrategi skal dekke enn da jeg først startet – det utvikler vår tilnærming og utvider rådgiverrollen, og det er det spennende å være med på. Det kan virke mer krevende og komplekst å navigere når man har så mange muligheter for målretting, automatisering og målinger, men på sikt tror jeg at annonsørene som har en fokusert merkevarestrategi, og som gjennomfører aktiviteter og effektmålinger på viktige merkevareparametere utover kortsiktige KPIer vil vinne.

  1. Du er byråleder for en uke, noe du vil endre eller tiltak du vil innføre? 

Som oftest veldig enig i ledelsens prioriteringer og avgjørelser, og det krever nok mer tid enn en uke å gjennomføre større endringer. Hvis jeg likevel fikk bestemme en ukes tid ville jeg hatt en fagdag uten lengre presentasjoner,  satt opp team på tvers av avdelinger for å løse ulike caser og problemstillinger. Folk er skikkelig flinke og viser det kanskje aller best når de blir utfordret og får utfolde seg utover de vante rammene. Den uka er det nok også fire litt lengre arbeidsdager og fri på fredag.

  1. Noe faglig eller bransjerelatert du brenner for som du ønsker å si noe om? Nå har du sjansen. 

Skal kundeopplevelsen løftes videre må alle kontaktpunkter, uavhengig av teknologi, bidra til en konsistent og styket opplevelse. Her stiller jeg meg bak hvor viktig det er å gjøre et godt grunnarbeid; bygge langsiktige merkevarestrategier basert på god markedsinnsikt, forstå kundenes behov og viktige beslutningsdrivere. Et godt rammeverk gir retning og oppgaveforståelse slik at alle involverte kan fokusere på de riktige verktøyene for å gjennomføre prosesser som tidligere ikke var mulig, og identifisere synergieffekter på tvers av de ulike aktivitetene, online og offline. For å oppnå det tror vi at alle kan bli flinkere til å sette enklere ord på hva vi faktisk ønsker å oppnå i hvert ledd, og hvorfor.

  1. Velg fem av de følgende tjenestene basert på viktighetsgrad for deg personlig, og ranger dem fra 1 til 5 (viktigste først): Instagram, Snapchat, facebook, WhatsApp, Spotify (eller annen musikktjeneste), YR (eller annen værtjeneste), YouTube, Netflix, HBO, Vipps, Ruter. 
  2. Spotify
  3. FB Messenger
  4. HBO
  5. Google Maps
  6. Vipps