Tilbake til Unge talenter

Unge talenter – Gina Nyquist, RED Media

Navn: Gina Nyquist

Jobber i: RED Media

Tittel: Media Planner

Antall år i bransjen: 3,5 år

 

  1. Hva synes du er det mest spennende med din jobb?

Det som er mest spennende er at man får jobbet med så mange ulike kunder og prosjekter samtidig. I min rolle får man et innblikk i hvordan kampanjer skal settes opp og gjennomføres, og noen ganger får man også være med på selve planleggingen, kampenjeoppsett og anbefalingen av medier. Da får man utfordret seg selv litt mer og tatt i bruk den kompetansen alle på teamet har, og det synes jeg er veldig spennende og lærerikt. Det er utrolig spennende ved de tilfellene man er mer involvert i prosessen der man kan følge med på resultater og engasjement fortløpende og se betydningen av små (og store) endringer underveis.

 

  1. Hva synes du er det mest spennende med å jobbe i bransjen akkurat nå?

At det er en så hyppig utvikling og endring, og en bransje der tempoet er høyt. Det er en veldig utvikling i det digitale, samtidig som det også er mer snakk om bransjegliding og samarbeid på tvers. Det er spennende det som skjer rundt formater til de ulike flatene når en kampanje skal settes opp, og hvor viktig det er at byråene samarbeider godt sammmen. Det er så viktig å tilpasse formater etter hvilke flater man skal på. Det er fortsatt mange tilfeller der samme film som kjøres på TV brukes på online video, og en printannonse brukes til utendørs også.

Det er jo en stor forskjellen på oppmerksomhetsgraden og seertiden til disse mediene, og ikke minst med tanke på når budskapet burde komme frem. Kjører man en reklamefilm på TV har man «hele skjermen for seg selv» og høy oppmerksomhet, mens kjører man en video gjennom Facebook så er det et helt annet univers der man scroller seg nedover og som oftes kun bare ser noen få sekunder av videoen. Digitale bannere er også interessant der noen legger inn en haug med tekst fordi de tenker at man må fortelle all info på en gang, istedenfor å faktisk finne en tydelig beskjed som vil gi effekt og engasjement.

 

 

  1. Du er byråleder for en uke, noe du vil endre eller tiltak du vil innføre?

Jeg ville hatt fokus på kompetansedeling og læring av hverandre. Da ville jeg satt opp ulike workshops på tvers av fagmiljøene på huset slik at flere hadde fått mer innblikk i de ulike fagområdene/ekspertområdene og hvordan man jobber. Ofte går man rundt i sin egen boble og skulle egentlig ønske man visste litt mer om hva de rundt seg gjør i løpet av en dag. Hvis man hadde kjørt noen dager med deling og læring tror jeg hver enkelt har et enda bredere syn og kompetanse og en enda større mulighet til å være sterke sammen. Da kunne man  også blitt enda flinkere til å bruke hverandre mer på tvers og basert på kompetansen til folk. Samtidig kunne man også kjørt en runde med teamarbeid for å teste ut og kjenne på hvem man matcher best med i en jobbsituasjon og som gir deg ekstra motivasjon og fremdrift, i tillegg til å få frem hvilke tanker og ambisjoner man har for seg selv og sin rolle.

 

  1. Noe faglig eller bransje relatert du brenner for som du ønsker å si noe om? Nå har du sjansen.

Det er veldig spennende med content og hvor mye fokus det er på det. Hvordan man skal  fokusere på det riktige innholdet til de riktige flatene. Det er også viktig med tanke på å utgjøre en forskjell eller skape en holdningsendring. I dag er vi så vant til å bli eksponert for utrolig mange budskap og avsendere hele døgnet, og da er det interessant hvordan man skal utforme innhold som skiller seg ut fra det igjen. Når alt skal skille seg ut fra hverandre, hvordan skille seg ut fra det igjen? Bør man kjøre helt enkelt og mer direkte «beskjed»? Eller bør man fortelle en historie over tid? Dette kommer jo selvfølgelig helt an på hva man skal formidle og hvilke medier man tar i bruk og hva man ønsker å oppnå med en kampanje, men jeg synes det er veldig interessant hvordan vi hele tiden må tenke nytt og annerledes og være mest mulig relevant til alle tider.

Jeg er selv veldig opptatt av å skape minneverdige publikumsopplevelser og kommunikasjon som engasjerer. Jeg mener man må fokusere på et tett samarbeid for å tilpasse kampanjer best mulig i alle ledd og være tydelige på hva man ønsker og hvor man skal – gjennom hele prosessen.

 

  1. Velg fem av de følgende tjenestene basert på viktighetsgrad for deg personlig, og ranger dem fra 1 til 5 (viktigste først): Instagram, Snapchat, facebook, WhatsApp, Spotify (eller annen musikktjeneste), YR (eller annen værtjeneste), YouTube, Netflix, HBO, Vipps, Ruter.

 

  1. Instagram
  2. Snapchat
  3. Facebook / messenger
  4. Spotify
  5. Netflix