Tilbake til Unge talenter

Unge talenter – Marianne Aune Solheim, Carat

Navn: Marianne Aune Solheim

Jobber i: Carat

Tittel: Digial Lead/Digital rådgiver

Antall år i bransjen: 6

  1. Hva synes du er det mest spennende med din jobb?

Farten på utviklingen. Jeg er glad jeg kom inn i rollen som digital planner da det fortsatt dreide seg om å kjøpe bannerannonser. Både rollen som digitalrådgiver og rollen til mediebyråene ser helt annerledes ut nå enn da jeg startet i bransjen. Den reisen er utrolig spennende å være en del av.

  1. Hva synes du er det mest spennende med å jobbe i bransjen akkurat nå?

Med så mange muligheter blir det lett å grave seg ned i purra og glemme å løfte blikket. Jeg tror nå, mer enn noen gang, at det er viktig å ha gode strategier for å styre skuta i riktig retning. Med mange (digitale) muligheter for automatisering, måling, dynamiske budskap osv, blir det strategiske rammeverket helt kritisk for å oppnå overordnede forretningsmål. De mest interessante diskusjonene går på å forene performance-marketing, som tradisjonelt sett har fokusert på  kortsiktige KPIer, med langsiktig merkevarebygging.

  1. Du er byråleder for en uke, noe du vil endre eller tiltak du vil innføre?

Jeg er heldig som har ledere jeg respekterer, og som jeg stort sett er enig med. Men jeg ville helt klart innført «danske» tilstander med fredagspils på kontoret kl 14.

  1. Noe faglig eller bransje relatert du brenner for som du ønsker å si noe om? Nå har du sjansen.

Nå er jo influencer-debatten i fyr og flamme. Det er et ustrukturert marked som må ryddes opp i. Bruken av influcencere er todelt; til produksjon og til distribusjon. Vanligvis får reklamebyråene egne produksjonsbudsjetter og mediebyråene er ansvarlige for den beste medie,- og distribusjonsmiksen. Derfor blir det vanskelig å finne en bransjestandard kun basert på influencernes distribusjon, da bruken av kjente profiler i reklamemateriell vanligvis har blitt dekket av reklamebyåer og produksjonsbudsjetter. Noen profiler er mer attraktive for merkevarer å knytte seg til, uten å nødvendigvis ha distribusjonsegenskaper i sosiale kanaler som gjenspeiler det. Som en start kan det være hensiktsmessig for influencer-byråene å skille mellom kostnader for distribusjon og produksjon slik at man kan sammenlikne med andre aktiviteter på en forsvarlig måte.

  1. Velg fem av de følgende tjenestene basert på viktighetsgrad for deg personlig, og ranger dem fra 1 til 5 (viktigste først): Instagram, Snapchat, facebook, WhatsApp, Spotify (eller annen musikktjeneste), YR (eller annen værtjeneste), YouTube, Netflix, HBO, Vipps, Ruter.

All of the above. Jeg bruker alle ca like mye. Vil også gjerne legge til VG, FB Messenger og Google Maps.