Tilbake til Gjesteinnlegg

Varsler om trakassering, hvordan håndtere dette?

Den siste tiden har vist at organisasjoner og foreninger ikke har gode nok rutiner og prosedyrer for håndtering av varsler om seksuell trakassering. Vi i Mediebyråforeningen har tatt dette på alvor og inviterte Advokatfirmaet Lippestad ved Geir Lippestad hit på medlemsmøtet vårt 20. mars, hvor temaet var «Varslingsprosedyrer for organisasjoner og foreninger».

De fleste har retningslinjer for dette, sa Lippestad, det er prosedyrene, eller mangler på prosedyrer som skaper problemer og utfordringer. Hva er et varsel, hvor sender man det, hvem skal ha ansvar for det og hva gjør man med det? Og hva skal være konsekvensen for den som har utført trakasseringen? «Det er dette vi må ha kontroll på, sa Lippestad og dessverre er det mange bedrifter og organisasjoner som ikke har det».

Videre redegjorde han for de lover som er gjeldende for dette temaet – nemlig Arbeidsmiljøloven og Likestillings- og diskrimineringsloven – og mente at med utgangspunkt i disse, burde det ikke være vanskelig å få retningslinjer og prosedyrer på plass. «Jeg er tilhenger av å forenkle og gjøre det tilgjengelig for alle», sa Lippestad. «Vi snakker om å skape og bygge en kultur, enten man jobber i en organisasjon, politisk parti, konsern, bedrift eller idrettslag. Ved å ta dette på alvor og involvere alle ansatte, vil man kunne bygge en kultur, der folk er trygge, i vissheten om at dette er satt i system og blir tatt på alvor. «I dag er dette temaet så viktig, at dersom den enkelte ledelse eller styre ikke tar dette på alvor vil det kunne få store konsekvenser både for omdømme og forretningen. Dette har vi sett flere eksempler på både fra inn- og utland», understreket Lippestad.

På møtet var alle medlemsbyråene representert, både ledelse og ansatte med ansvar innenfor HR og personale. Mange hadde spørsmål og innspill og engasjementet var stort.

Mediebyråforeningen vil nå bestille innspill til prosedyrer (hva som er viktig å passe på å regulere rundt håndtering av varsler som kommer) på vegne av medlemmene, fra Advokatfirmaet Lippestad. Disse vil bli tilgjengeliggjort når de foreligger. Dersom noen ønsker bistand til å utforme rutiner/prosedyrer skreddersydde for sitt selskap, kan de ta kontakt med daglig leder, Agnete Sommerset, på epost: agnete@advokatlippestad.no.

Les om varslingsregler for mediebyråforeningens medlemmer her