Arbeidet med anbudsprosesser

Mediebyråforeningen har tatt høstens debatt på alvor. Foreningen har startet et grundigere arbeid internt og sammen med våre medlemsbyråer.

Bransjen er, og har de siste årene vært, i stadig utvikling og vi ønsker å se på hvordan vi videreutvikler og tilpasser samarbeidsformer. I en så konkurranseutsatt bransje som vår er det enda viktigere enn tidligere å definere bedre anbefalinger for anbudsprosesser. Jeg vil understreke at det er mange gode anbudsprosesser, men vi tror det er hensiktsmessig for alle med økt bevissthet og tydeligere anbefalinger, sier Camilla Gåre

Fra mediebyråene jobber følgende personer med anbudsprosesser: Frode Sylliåsen (OMD), Hågen Pettersen (atyp), Tord Sollie (EssenceMediacom), Sverre Vinje (Carat), Kei Toyomasu (IPG Mediabrands), Adrien Bjornskau (dentsu X) og Erlend Ytreeide (iprospect).

FELLES ANBEFALINGER FOR BRANSJEN
Tidligere i høst møttes KF, ANFO og Mediebyråforeningen med mål om å lage felles anbefalinger for bransjen. Dette arbeidet er i gang, og prosessen vil ta noe lengre tid enn estimert.

Det er hensiktsmessig at Mediebyråforeningen kommer lengre i prosessen internt før vi ser på noen felles anbefalinger for bransjen. Vi ser frem til videre samarbeid, og har god dialog med både ANFO og KF rundt prosessen om felles anbefalinger, avslutter Camilla Gåre