Arbeidet rundt anbudsprosesser har startet


Først vil vi rette en takk til alle som har bidratt i debatten rundt anbudsprosesser. Bransjen er liten, og vi er alle tjent med godt samarbeid. Her har vi alle et felles ansvar. Det er lenge siden vi har sett en så heftig debatt rundt et tema, og dette er selvfølgelig en sak som engasjerer!

Vi vil alle det beste for kundene, og overleverer for å oppnå ønsket effekt og vekst. Det skal vi som bransje fortsette med!

Mediebyråforeningen gjentar igjen at Coop-saken er særdeles uvanlig. Og godt er det! Veien videre blir nå å jobbe for at slike ting ikke skjer igjen. Vi håper diskusjonen som har vært fører til bedre samarbeid og arbeidsprosesser. Vi ønsker, som flere andre aktører, redelige og mer bærekraftige anbudsprosesser.

Mediebyråforeningen har invitert ANFO og Kreativt Forum inn til samarbeid, og har startet dialogen. Vi er enige i at alle er tjent med tydelige rammer rundt anbudsprosessene, og de aktørene eller foreningene i bransjen vi har invitert har takket ja.

Har du noen tanker om anbudsprosessene som du ønsker at skal løftes, eller noen tanker rundt temaet, ta kontakt med Camilla Gåre, camilla@mediebyraaforeningen.no eller på tlf 970 03 543.