Nyheter

Unge talenter – Christina Panagiota Tzortzinaki Marken, Mediacom

Bransjen er i stadig utvikling, og fra jeg startet i 2015 til i dag ser arbeidsdagen ganske annerledes ut. Fra at programmatiske kjøp og sosiale medier var litt fremmed, til at vi i dag jobber med f.eks. automatisering, dynamisk innhold og skreddersydde algoritmer for å gjøre enda smartere jobber for kundene våre – det skjer mye, og det skjer fort.
Christina Panagiota Tzortzinaki Marken, Media Manager, Mediacom.

Les mer

Unge talenter – Charlotte Stranden Karlsnes, PHD

Jeg er så heldig å ha en bred kundeportefølje som gir meg innsikt i flere bransjer, målgrupper og forbrukeratferd samtidig. De ulike målgruppene tar stadig i bruk nye sosiale medier, samt at de endrer måten de bruker mediene på, noe som gjør det spennende å kunne rådgi kunden på den best mulige måte på tvers på tvers av de ulike bransjene. Charlotte Stranden Karlsnes

Les mer

Unge talenter – Stian Kristiansen, Vizeum

Programmatisk som kjøpsmetode er undervurdert og blir for ofte fremstilt i et dårlig lys i media! Alt som kan digitaliseres vil digitaliseres, og alt som digitaliseres vil automatiseres – mer eller mindre alle mediekjøp vil være programmatiske i fremtiden. Denne muligheten må vi gripe fremfor å snakke den ned og bort. Her har vi muligheten til å ta ut det beste i samspillet mellom oss mennesker, data og teknologi. Stian Kristiansen, Head of Digital, Vizeum.

Les mer