Byråinitiativ blir bransjesamarbeid

Medlemmene i Mediebyråforeningen går sammen om å sette fokus på klima og miljø i bransjen. Initiativet kom fra Mindshare, som har invitert til et utvidet samarbeid på tvers av konkurrentene. 

Bærekraft er et tema som er viktig for oss som jobber i mediebyråer. Gjennom bredden av våre kunder er det knapt noen av FNs bærekraftsmål som ikke er relevante for oss. Det er mange gode initiativer i bransjen som vi skal heie frem, men denne arbeidsgruppen er tydelig på at her er det mulighetene og utfordringene i brytningspunktet mellom klima og kommunikasjon som skal diskuteres.  

– Skal vi få til endringer som virkelig betyr noe, er vi tjent med å gå i takt som bransje når det kommer til klimautfordringer, sier daglig leder for Mediebyråforeningen Kristin Brimi. – Da får vi konkurrere når vi må, og samarbeide der vi kan.

Do less bad – do more good.

Her er det helt klart noen vanskelige samtaler vi må starte opp, og som vi savner litt i den norske bransjedebatten. Som mediebyråer jobber vi med flere av Norge største og mest profilerte merkevarer. Det betyr at vi virkelig må være bevisste på utfordringene som ligger i balansegangen mellom sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.

For mediebyråenes forretningsmodeller så er det spesielt to tema som vi vet kommer til å bli viktige. For det første så ligger det et stort arbeid foran oss med å redusere utslippene fra distribusjonen av reklame, og her må vi være så ærlige og si at vi bare er i startgropen med å kartlegge ressursforbruket i annonsenes fysiske og digitale reise. Her foregår det mange spennende prosjekter lokalt og globalt, og vi må kaste oss på det toget og få etablert en bransjestandard for målinger av ressursforbruket bak reklamedistribusjon.

-Jeg ser det ikke som helt utenkelig at vi snart mottar en brief fra en kunde som er langt fremme i bærekraftskoa, hvor vi både får et mediebudsjett og et CO2-budsjett vi skal levere en plan innenfor, sier initiativtaker og direktør for bærekraft i Mindshare, Iselin Stensrud.

Det andre tema handler om at vi er helt avhengig av kreativ og effektiv kommunikasjon for å sette opp farten på det grønne skiftet. – Vi som bransje påvirker folks ønsker, drømmer, holdninger og handlinger hver eneste dag, fortsetter Iselin. -Vi må tørre å snakke mer om miljøaspektene ved markedsføring, og øke bevisstheten om det ansvaret som følger av dette. Her tror jeg vi har mye å hente på å gå sammen for å øke klimakompetansen i bransjen vår.

– At vi har et ansvar i å redusere grønnvasking, er åpenbart. Men vi må ha større ambisjoner enn det. Vi skal bruke vår kommunikasjonsfaglige kompetanse til å øke farten på den grønne omstillingen. Den ferske rapporten fra Sustainable Brand Index viser oss at vi har en viktig jobb å gjøre for å kommunisere tydelig og troverdig om dette temaet ((ref. (https://kampanje.com/premium/mars-2023/innsikt/slar-alarm-om-urovekkende-barekraftsfunn—det-er-trist/)

Nøkkelen ligger i samarbeid

– FN’s bærekraftmål nummer 17 er «Samarbeid for å nå målene». Mediebyråforeningens rolle i prosjektet er å fasilitere for gode diskusjoner på tvers av bransjen, og bidra til å utarbeide retningslinjer som hjelper oss å ha fokus på klimaspørsmålet – også i det som er vårt daglige virke, forteller Brimi.

Alle medlemmene til Mediebyråforeningen har eller jobber med miljøsertifiseringer og har mål om å redusere direkte utslipp fra egne operasjoner. Men vi snakker lite om hvilket ansvar vi har for klima når det kommer til rådgivning, og hvordan vår kjernevirksomhet kan bidra til en grønnere fremtid. Dette er blant spørsmål som samarbeidsgruppen skal diskutere.

Gode diskusjoner krever kunnskap og innsikt. Vi kommer derfor til å gjøre en undersøkelse blant medlemmene til Mediebyråforeningen, for å avdekke behov, forståelse og kunnskap om klimaspørsmålene som er knyttet til det vi jobber med i hverdagen.

– I disse spørsmålene må bransjen stå sammen, og vi vil naturligvis også invitere andre bransjeorganisasjoner og mediene inn i dialogen. For det er hevet over enhver tvil at vi får gjort mere når vi går sammen, enn hva vi klarer hver for oss, avslutter Brimi.

Oppslag fra Kampanje