Camilla Gåre blir ny sjef i Mediebyråforeningen

– Jeg gleder meg til å drive det gode arbeidet videre, sier Camilla Gåre.

Mediebyråforeningen har ansatt Camilla Gåre som tar over rollen som daglig leder etter Kristin Brimi.
Gåre starter 1. august.

Mediebyråforeningen har det siste halvannet året jobbet frem og lansert ny strategi og med det styrket sin
posisjon blant både nye og eksisterende mediebyråer. Arbeidet har fremmet foreningens posisjon i bransjen
gjennom økt synlighet og aktivitetsnivå, og er godt posisjonert mot annonsører, medier og andre bransjeaktører.
Mediebyråforeningen har iverksatt relevante prosjekter med formål å styrke bransjesamarbeid, både innen
klimaspørsmål, bransjestandarder og nyrekruttering til byråene.

Nå tar Camilla Gåre over stafettpinnen og skal lede foreningen fremover.

Gåre har mange års erfaring fra Story House Egmont og er en drivende og engasjert person med god forståelse
for mediebyråenes oppdrag og relasjoner. Gåre har i tillegg lang erfaring fra organisasjons- og foreningsarbeid,
og har jobbet flere år med kommunikasjon, innsikt, markedsføring og eventer. Styret i Mediebyråforeningen er
svært godt fornøyd med ansettelsen og er sikre på at med Camilla om bord vil vi sikre fart og initiativ også
fremover uttaler styreleder i Mediebyråforeningen Britt Skjeppestad.

-Jeg gleder meg til å drive det gode arbeidet videre, og ser frem til å jobbe tettere med fagfeltet, de utrolige
dyktige folkene i byråene og med styret. Dette er en spennende bransje, og jeg har store ambisjoner om å løfte
satsningsområdene til Mediebyråforeningen ytterligere sier Camilla Gåre.