VEIVALG 2

Kurset VEIVALG 2 arrangeres av Mediebyråforeningen i samarbeid med Kreativt Forum, og erstatter tidligere MRA 2. Dette er et kurs i markedsstrategi og passer for deg som jobber for en merkevare, i et byrå eller i et mediehus, og ønsker å lære mer om hvordan man jobber med strategi i medie- og kommunikasjonsbransjen.

I samarbeid med ledende medie- og reklamebyråer, har Mediebyråforeningen og Kreativt Forum utviklet kursene VEIVALG 1 og 2. Kursene er en fornyelse av MRA og Mediestrategi. Resultatet er et komplett kurstilbud innen strategisk medie- og kommunikasjonsrådgivning. Over 700 rådgivere og konsulenter har gjennomført kurset siden oppstart.

VEIVALG 2 er et strategikurs fra og til kommunikasjonsbransjen. Kurset er for deg som har noen års erfaring med kommunikasjon og markedsføring og som ønsker å lære mer om hvordan man jobber med strategi i medie- og kommunikasjonsbransjen. Kurset bygger videre på VEIVALG 1 og tar utgangspunkt i de virkemidler en annonsør har til rådighet i dag og hva som skal til for å utvikle en sterk strategi for å oppnå best mulig effekt. På kurset gir vi deg en strukturert tilnærming til markedsarbeid, hvor vi kombinerer teori og praktiske eksempler med relevante caser. Kurset avsluttes med en skriftlig og muntlig gruppeeksamen.

TIDSPUNKT FOR KURS

Onsdag 8. februar 2023
Torsdag 9. februar 2023
Onsdag 15. februar 2023
Torsdag 16. februar 2023
Kursene varer fra kl. 0900 – 1600 alle dagene

PÅMELDINGSFRIST: 30. JANUAR 2023

KURSET AVHOLDES PÅ TELEGRAFEN, Kongens gate 21 0157 Oslo

Hvem bør delta?

Kurset kan blant annet være nyttig for markedssjefer, medierådgivere, plannere, kreatører, prosjektledere og medieselgere. Kort sagt: Alle som jobber med markedsføring og utarbeidelse av medie- og kommunikasjonsstrategier.

Du kan delta på VEIVALG 2 uten å ha deltatt på VEIVALG 1, så lenge du kan dokumentere tilstrekkelig relevant erfaring (normalt ca. 3 års erfaring fra byrå- eller kundesiden).

Hva inneholder kurset?

Kurset er basert på forelesninger, cases, diskusjoner og gruppearbeid. Foreleserne er noen av bransjens beste hoder.

Dag 1: Introduksjon og ambisjoner

 • Introduksjon
 • Strategiprosessen – AIDUE
 • En kundes hverdag
 • Situasjonsanalyse
 • Gruppeoppgave

Dag 2: Innsikt

 • Atferds psykologi – hva påvirker våre valg?
 • Innsikt – Hva er det? Hvor finner jeg det?
 • Praktisk bruk av innsikt for å utvikle kommunikasjonsløsninger
 • Praktisk bruk av innsikt for å utvikle medieløsninger
 • Praktisk bruk av markedsinnsikt kunden besitter
 • Gruppeoppgave: Slik bruker vi innsikt

Dag 3: Diagnose og utvikling

 • Diagnose
 • Ide, konseptutvikling og kreativ prosess (kommunikasjonsstrategi)
 • Inspirasjon og nytenkning – eksempler
 • Kreativ bruk av kanalene
 • Innhold og mediestrategi
 • Gruppeoppgave: Slik skriver vi en strategi

Dag 4: Effekt

 • Hvordan sette mål og operasjonalisering av mål
 • Effekt: 10 grunnleggende regler for å lage reklame som virker
 • Viktigheten av måling gjennom hele kundereisen
 • Eksempler på gode strategier
 • Hvordan presentere noe komplisert enkelt så alle forstår?
 • The winning team! Tips og råd til eksamen.
 • Oppsummering

Eksamen

Eksamen består av en skriftlig gruppeoppgave, denne utleveres etter kurset er avsluttet 16. februar. Gruppene deles inn i løpet av kurset og består normalt av 3-4 personer.

Skriftlig innlevering innen 2. mars. Muntlig eksamen 22. mars hos Kreativt Forum, Fredensborgveien 22 F, 0177 Oslo. Hver gruppe presenterer sin skriftlige oppgave for sensorene i løpet av 30 minutter + 15 minutter Q&A.

«VEIVALG 2 er strategikurset for deg som vil få en strukturert tilnærming til ditt markedsarbeid. Kurset benytter en egenutviklet strategiprosess som gir deg en innføring i alle stegene en går gjennom fra utfordring, innhenting og systematisering av innsikt, hjelp til å stille riktig diagnose, til utvikling av strategi og effektmåling. Kurset er utviklet av noen av bransjens fremste strateger, og passer for deg som jobber for en merkevare, i byrå eller hos mediene.»

Ben Christensen, Strateg/Partner i AntiDiffer