Markedsstrategikurs i mai – meld deg på nå!

Veivalg 2 er et markedsstrategikurs fra og til kommunikasjonsbransjen. Dette kurset er for deg som jobber for en merkevare, i et byrå eller i et mediehus og har noen års erfaring med kommunikasjon og markedsføring. Kurset erstatter tidligere MRA2 og Mediestrategi fra Kreativt Forum og Mediebyråforeningen.

Kurset er for deg som har noen års erfaring med kommunikasjon og markedsføring og som ønsker å lære mer om hvordan man jobber med strategi i medie- og kommunikasjonsbransjen. Kurset tar utgangspunkt i de virkemidler en annonsør har til rådighet i dag og hva som skal til for å utvikle en sterk strategi for oppnå best mulig effekt. På kurset gir vi deg en strukturert tilnærming til ditt markedsarbeid, hvor vi kombinerer teori og praktiske eksempler med relevante caser.

Kurset avsluttes med en skriftlig og muntlig gruppeeksamen. Bestått eksamen gir deg tittelen: Sertifisert medie- og kommunikasjonsrådgiver.

I samarbeid med ledende medie- og reklamebyråer, har Kreativt Forum og Mediebyråforeningen utviklet kursene Veivalg 1 og 2. Kursene er en fornyelse av MRA og Mediestrategi. Resultatet er et komplett utdanningstilbud innen strategisk medie- og kommunikasjonsrådgivning. Over 700 rådgivere og konsulenter har blitt sertifisert gjennom tidligere kurs.

Meld deg på her!

Datoer:
Samling 1: 6. + 7. mai 2024
Samling 2: 13. + 14. mai 2024
(totalt 4 dager. Kl 9-16:00 alle dager)

Skriftlig eksamen (gruppeoppgave):
Deles ut på siste kursdag. Innleveringsfrist 31. mai
Muntlig eksamen (1 time i Oslo): 6. juni

Hvem bør delta?
Kurset kan blant annet være nyttig for markedssjefer, medierådgivere, plannere, kreatører, prosjektledere og medieselgere. Kort sagt: Alle som jobber med markedsføring og utarbeidelse av medie- og kommunikasjonsstrategier.

Du kan delta på Veivalg 2 uten å ha deltatt på Veivalg 1, såfremt du kan dokumentere tilstrekkelig relevant erfaring (normalt ca. 3 års erfaring fra byrå- eller kundesiden).

Hva inneholder kurset
Kurset er basert på forelesninger, cases, diskusjoner og gruppearbeid. Foreleserne er noen av bransjens beste hoder.

Dag 1: Introduksjon og ambisjoner

Introduksjon
Strategiprosessen – AIDUE
En kundes hverdag
Situasjonsanalyse
Gruppeoppgave

Dag 2: Innsikt

Atferds psykologi – hva påvirker våre valg?
Innsikt – Hva er det? Hvor finner jeg det?
Praktisk bruk av innsikt for å utvikle kommunikasjonsløsninger
Praktisk bruk av innsikt for å utvikle medieløsninger
Praktisk bruk av markedsinnsikt kunden besitter
Gruppeoppgave: Slik bruker vi innsikt

Dag 3: Diagnose og utvikling

Diagnose
Ide, konseptutvikling og kreativ prosess (kommunikasjonsstrategi)
Inspirasjon og nytenkning – eksempler
Kreativ bruk av kanalene
Innhold og mediestrategi
Gruppeoppgave: Slik skriver vi en strategi

Dag 4: Effekt

Hvordan sette mål og operasjonalisering av mål
Effekt: 10 grunnleggende regler for å lage reklame som virker
Viktigheten av måling gjennom hele kundereisen
Eksempler på gode strategier
Hvordan presentere noe komplisert enkelt så alle forstår?
The winning team! Tips og råd til eksamen.
Oppsummering


Alle kursdagene varer fra kl. 09.00–16.00.

Meld deg på her!

Eksamen
Eksamen består av en skriftlig gruppeoppgave og en muntlig presentasjon av oppgaven (1 time). Gruppene deles inn i løpet av kurset og består normalt av 3-4 personer.

Skriftlig eksamen deles ut på siste kursdag, 14. mai. Hver gruppe avtaler internt hvordan de ønsker å jobbe og fordele arbeidsoppgaver.

Innleveringsfrist 31. mai. Muntlig eksamen 6. juni. Hver gruppe møtes og presenterer sin skriftlige oppgave for sensorene i løpet av 1 time. Alle som kommer utenbys fra, kan mao. fly frem og tilbake samme dag.