Mediebarometeret for årets åtte første måneder er klart

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at reklamemarkedet, etter årets første åtte måneder, har en samlet nedgang på 5 %. Sammenlignet med fjoråret er medieomsetningen som går via mediebyråene redusert med 314 millioner hittil i år. Les mer