Mediebarometeret

Mediebarometeret 2018 pr Februar.

Året 2018 har startet positivt med en vekst på 4,5 % som ligger på nivå med prognosene. Dette tilsvarer i omsetningsvekst fra 1 605 641 i fjor til 1 677 996 i år.  TV har en langt svakere vekst med 0,7%, mens de på samme tid i fjor hadde en vekst på 12,2 %, og har da også en lavere markedsandel som i fjor lå på 43,2 %, mens nå er på 41,6 %. Det blir spennende å følge utviklingen til tv og med den nye TV-målingen på plass, bør disse tallene følges nøye.

Utendørs starter ikke året like godt som det avsluttet 2017 og har en vekst i forhold til i fjor på 3,5 %, mens kino starter året meget positivt, med en vekst på hele 59 %.

Internett-gruppen øker med 15,5 %, og representerer en markedsandel på 33,2 %, mot 30,0 % samme periode i 2017. Viktig å merke seg at vi 2018 har endret barometeret og fordelt programmatisk kjøp der de hører hjemme i den enkelte undergruppe. Dette for å bevisstgjøre oss om at programmatisk er ikke en kanal, men en måte å kjøpe medier på. Tallene fra 2017 er i så måte også gjort om slik at dette skal kunne være sammenliknbart. Vi har allikevel samlet det totale tallet for programmatisk kjøp, på en egen linje slik at det fremdele kan følges etter ønske fra medlemmene. Skal jeg trekke noe frem fra internett-gruppen, må det være video som vokser med 45,3%.

Ønsker du tilgang til all historisk data i Mediebarometeret kan du kjøpe lisens her

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med meg på; merete@mediebyraaforeningen.no

Mediebyråer som rapporterer til statistikken

Medlemmer av Mediebyråforeningen Carat Norge AS, Vizeum Norge AS, Futatsu AS, IUM AS, Wavemakers AS, MediaCom AS, MediaPlus AS, OMD AS, Phd AS, RED Media Consulting AS
 
Andre In-Sight AS, Mood Communikation, Starcom og ZenithOptimedia (Vivaki Norway AS)