Mediebyråforeningen

Mediebarometeret

juni 2024YTD

Alle tall er oppgitt YTD i hele 1.000 NOK. Månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen. Tallene viser netto inrykket medieomsetning, etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner.

sum medieomsetning

6.209.000 YTD

Ønsker du tilgang til all historisk data i Mediebarometeret?

Ta kontakt med camilla@mediebyraaforeningen.no

Følgende mediebyråer/­grupperinger rapporterer til statistikken:

  • dentsu Norge AS
  • Omnicom Media Group AS
  • GroupM Norway AS
  • Mood Communication AS
  • Re:Media AS
  • Atyp AS
  • Publicis
  • IPG Mediabrands AS
  • TRY Opt (delvis)
  • WAL AS (delvis)