Mediebyråforeningen
https://www.omd.com/

OMD er et av landets største og mest prisvinnende mediebyråer. Vi er samtidig et av verdens ledende byråer og har en veldig spennende miks av lokale, regionale og internasjonale aktører på kundelisten. 

Vår viktigste oppgave er å sikre at vi oppnår de aller beste resultatene på aktivitetene vi gjennomfører på våre kunders vegne. Vi har stor respekt for oppgavene vi blir satt til å løse og vet godt at disse representerer store og viktige investeringer for kundene. Ved å tilby en fin kombinasjon av flinke og engasjerte medarbeidere, avanserte optimaliseringsverktøy på tvers av alle tilgjengelige plattformer og unik forhandlingskompetanse, er vi meget godt rustet til å utarbeide optimale strategier og planer som leverer på målsettingene, uavhengig av om dette er salg, trafikk og konverteringer, eller langsiktige merkevareparametere.

Våre ansatte består av en fin miks mellom unge og lovende talenter, og erfarne rådgivere og strateger. Vi er opptatt av å fremstå som kompetente og engasjerte diskusjonspartnere på et strategisk nivå, samtidig som vi skal være best i klassen når det gjelder utførelse og optimalisering av løpende kampanjer.

Når du jobber med oss skal du alltid få klare og tydelige svar basert på gjennomarbeidede begrunnelser og rasjonale, og vi er veldig positive til å bidra i diskusjoner med dine øvrige byråpartnere. Gjennom å jobbe med OMD vil du oppleve et engasjert byrå som leverer helhetlig rådgivning på tvers av digitale og analoge kanaler, som aktivt inkluderer kundereisen i rådgivningen, og som kontinuerlig introduserer nye og relevante muligheter der det er naturlig.

https://www.omd.com/