Mediebyråforeningen
https://wavemakerglobal.com/no

Wavemaker er et fullservice mediebyrå, og et byrå i GroupM. Vi er et fremoverlent byrå med sterk digital kompetanse og med bransjens mest avanserte planleggingsverktøy, beskrevet nærmere under Provocative Planning.

Som et fullservice mediebyrå har vi et bredt tjenesteutvalg. I tillegg utvikling av medie- og kommunikasjonsstrategier, har vi spisskompetanse på e-commerce, marketing mix-modeller, effektmålinger og merkevaretrackere, utvikling av skreddersydde dashboards samt en rekke spesialister på databehandling og digital transformasjon.

Vi har en filosofi, og en grunnleggende tro, at det alltid finnes smartere måter for å skape vekst og resultater. Det innebærer at vi aldri slår oss til ro med at løsninger som fungerte i går automatisk fungerer i morgen.

Wavemaker sitt DNA er å skape resultater gjennom å positivt provosere våre kunder, så vel som våre ansatte. «Positiv provokasjon» innebærer å utfordre hverandre og våre kunder basert på den kunnskapen vi besitter og den kunnskapen vi hele tiden tilegner oss. Et viktig premiss for positiv provokasjon er at det alltid skal skje med beste intensjon og med oppriktig tro på at det fører oss og kunden fremover.

Men kunnskap alene er ikke nok om det ikke finnes metoder og verktøy som kan sette kunnskap i system. Dette systemet heter Provocative Planning og er Wavemakers egenutviklede og unike arbeidsmetodikk.

Provocative planning består av 3 moduler som hver for seg skaper vekst gjennom å kombinere data og teknologi med våre rådgiveres kunnskap og erfaring. De tre modulene er:

  • Unlock; er en audit av kundens digitale økosystem innen områdene søk, programmatiske kjøp, hjemmeside og apper, eCom-løsninger, sosiale medier, innhold, målgrupper og video. Vår audit avdekker status per område, sett opp mot beste praksis globalt. I tillegg gir Unlock anbefalinger på konkrete tiltak for å bedre scoren for hvert område og hvilke tiltak som bør prioriteres basert på tid, omfang og vekstpotensial. Unlock er utviklet i samarbeid med blant andre Google, Meta og Amazon.
  • Maximize; er vårt verktøy for medie- og kommunikasjonsplanlegging. Verktøyet optimaliserer medieplaner på tvers av betalte, egne og fortjente kanaler basert på en rekke faktorer, som blant annet: budsjett, kommunikasjonsoppgaven som skal løses, kanalens evne til å skape oppmerksomhet, samt en rekke andre faktorer. I utregninger og kalkulering av en best mulig kanal- og budsjettfordeling benytter Maximize seg av maskinlæring og kunstig intelligens for å generere medieplaner for høyest mulig ROI.
  • Transform; er modulen der vi utvikler langsiktige strategier for vekst basert på forbrukerinnsikt i kombinasjon med våre rådgiveres erfaring, kunnskap og ikke minst kreativitet. Sentralt i Transform er vår innsikt i – og forståelse av – forbrukers kjøpsreise i en gitt kategori. Wavemaker har verdens største database med over 1 million intervjuer om forbrukers siste kjøpsreise, på tvers av ulike kategorier og markeder. Dette gir oss et unikt utgangspunkt for å skape vekststrategier med utgangspunkt i hvorfor og hvordan forbruker tar sine avgjørelser gjennom hele kjøpsreisen. Og for ordens skyld; i Wavmaker starter kjøpsreisen allerede før forbruker aktivt er på jakt etter et produkt eller en tjeneste. Denne holistiske forståelsen av kjøspresien gir blant annet svar på et sentralt spørsmål for alle markedsførere; hvor mye skal jeg investere i merkevarebyggende aktivitet versus kjøpsutløsende aktivitet.

Å skape vekst innebærer ofte å måtte ta ukomfortable avgjørelser og å gjøre endringer i det eksisterende. Derfor er Provocative Planning i kombinasjon med alle våre ansatte sin kunnskap innen ulike fagområder, en trygghet for å ta de riktige valgene for fremtidig vekst.

I Wavemaker er vi opptatt av kontinuerlig vekst og utvikling for våre ansatte. Vi jobber systematisk med å gi medarbeidere en individuell og skreddersydd plan for personlig og faglig utvikling. I tillegg er frihet under ansvar et viktig prinsipp for oss, der fleksibilitet til å planlegge arbeidstid og privatliv er sentralt. Som et resultat av pandemien praktisere vi en hybrid arbeidsmodell som gir medarbeidere mulighet til å jobbe andre steder enn kontoret noen dager i uken. Våre ansatte er vår viktigste verdi og vi er derfor stolt av å ha høy medarbeidertilfredshet. Wavemaker er et godt sted å jobbe med et godt arbeidsmiljø skapt av hver og en av oss.

Så, om du er på jakt etter en forretningspartner eller arbeidsplass som kombinerer det beste av data, teknologi med engasjerte ansatte med bred og dyp kunnskap, og som positivt provosere vekst, er du velkommen til å kontakte oss!

https://wavemakerglobal.com/no