Reklameomsetningen for første halvår er klart og viser fortsatt negativ utvikling

Når vi legger bak oss første halvår viser tallene fra Mediebarometeret at det fortsatt er nedgang i reklameomsetningen, og sammenlignet med fjoråret er medieomsetningen som går via mediebyråene redusert med 228 millioner. Det er en samlet nedgang på 4,7 %. Juni isolert ble ikke like mørk som tidligere måneder, men viser fortsatt negativ utvikling med en samlet nedgang på 2,6 %.

Få alle detaljene her