Grønnere mediestrategi


Tidligere i år inviterte vi inn til klimadugnad i bransjen, og i løpet av året har en arbeidsgruppe jobbet med klima-spørsmålet på tvers av medlemsbyråene i Mediebyråforeningen. På forsommeren ble det gjennomført feltarbeid blant medlemsbyråene, og resultatene viser at det er en bred oppslutning om at bransjen er en viktig bidragsyter i det grønne skiftet.

– Mediebyråforeningen har som formål å bidra til attraktiv, aktuell og bærekraftig bransjeutvikling, sier daglig leder Camilla Gåre.

I 2024 vil vi fremme klima-spørsmålet ytterligere i de sakene vi er opptatt av og på de arenaene vi operer i. Vi vil også se til det gode arbeidet som er gjort i våre Skandinaviske naboland i forbindelse med den svenske reklamebransjen svar på klimakrisen gjennom Come to act, sier Camilla

Klima-gruppen som består i dag av Iselin Stensrud (Mindshare), Espen Grimmert (dentsu), Rikke Lund (OMD) og Anette Tangen Folkøy (Wavemaker) og Camilla Gåre (Mediebyråforeningen). Gruppen er et viktig initiativ fra medlemsbyråene! Arenaen er med på å dele erfaringer, diskutere utfordringer og sette mål for videre bransjesamarbeid. Flere av byråene er miljøfyrtårnsertifiserte, har egne team som jobber med bærekraft, har innledet samtaler med kunder eller tatt området inn i det strategiske arbeidet.

– Gjennom klimagruppa har vi ønsket å skape et fora hvor vi kan jobbe mer som partnere enn konkurrenter, for på den måten sette fart på den grønne omstillingen i vår bransje. Å jobbe med bærekraft i en bedrift kan fort føles litt ensomt, og spesielt i disse tøffe økonomiske tider, litt ute av sync med utfordringene til resten av organisasjonen. Nettopp derfor trengte vi et fora med høy takhøyde for å diskutere våre bransjespesifikke utfordringer, sier Iselin Stensrud i Mindshare.

MEDIERÅDGIVNING I DET GRØNNE SKIFTE
Undersøkelsen som ble gjennomført tidligere i år belyser også at 3 av 4 i medlemsbyråene mener det er viktig å kunne tilby kundene bærekraftige produkter og tjenester. 1 av 4 svarte på undersøkelsen, som tyder på at her er det stor interesse. Det bred enighet om at bærekraft er viktig for ansatte i mediebyråene. Både ansvarsbevissthet (83 %), strategisk viktig mål (76 %) og det å kunne gi råd om bærekraftige medier (74 %) er viktig for byråene.

– Mediebyråforeningens medlemmer jobber for Norges største og mest profesjonelle annonsører. Det er gledelig å se at mange av disse reelt ønsker å inspirere folk til å ta grep for å bekjempe klimakrisen og til å leve en mer bærekraftig livsstil. Og det er fint med en slik arena hvor gode folk kan tenke høyt om hvordan vi best kan hjelpe, sier dentsus Espen Grimmert.

ØNSKER MER KOMPETANSE
Resultatene viser også at 8 av 10 mener mediebyråene at en viktig rolle når annonsørene skal kutte klimautslipp. I tillegg avdekker undersøkelsen at mangel på kompetanse og standarder er de største utfordringene i vår bransje. Det er positivt å se at interessen for å lære seg mer er sterkt tilstede og kan være en viktig bro for å fylle «kompetansegapet». Medlemmene har talt, og dette tar nå Mediebyråforeningen med seg for å sette klima og bærekraft tydeligere på agendaen gjennom våre aktiviteter i 2024. Dette vil medlemmene merke i alle våre møtepunkter gjennom året, med blant annet Mediedagen, samarbeid med andre organisasjon og våre nyhetsbrev.

– Det er veldig positivt at vi kan samles på tvers av byråer og partnere for å mobilisere noe vi vet spiller en signifikant rolle i det grønne skiftet. Det har lenge blitt snakket om at samarbeid er nøkkelen til å bekjempe klimaproblematikken, og det er tid for å skape gode forutsetninger for bransjen til å lykkes med dette arbeidet. Det virker som flertallet er klare for å bevege seg videre fra prat om grønnvasking til reell handlekraft, sier Rikke Lund i OMD.