Medieomsetningen foran fjoråret

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser en samlet oppgang i 1. tertial sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

– Den totale reklameomsetningen som går via mediebyråer er nå i takt med fjoråret, og akkumulert så er det en fremgang på 1,6 % sammenlignet med samme periode i fjor. Men vi vil understreke at det er for tidlig å trekke noen konklusjoner om at markedet har frisknet til basert på disse tallene, sier Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Forhandlingsdirektør for IPG Mediabrands, Gary Vanderhill, sier dette om de fire første månedene. Les hans kommentarer her.