Nøkternt og avventende annonsemarked

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser et relativt stabilt første halvår, akkumulert, sett opp mot fjoråret.

– Den totale reklameomsetningen som går via mediebyråer har en nedgang på 0,9 % sammenlignet med samme periode i fjor. Det utgjør en nedgang på omtrent 42 millioner kroner, sier Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Direktør for forhandlinger og investeringer i Omnicom Media Group, Jonas Buskop, kommenterer tallene for første halvår. Les mer her.