Kurs

 

Referanser

Vizeum har fokus på kontinuerlig videreutvikling og kompetanseheving, og kurset i Mediestrategi er et viktig element og bidrag for å bygge solid grunnkompetanse.

Kristin Brimi, Managing Director, Vizeum

 

Kurset i Mediestrategi gir deg ikke bare innsikt i de ulike kanalene og deres egenskaper, men utfordrer deg på hvordan best mulig tenke strategisk for å oppnå ønskede mål. Gode forelesere inspirerer og utfordrer til gode diskusjoner, og etter endt kurs sitter du igjen med et godt grunnlag for å fatte helhetlige strategiske beslutninger! 

Amanda Marie Bostad, Digital Planner, PHD

 

Mange PHD-ere har gått på kursene og vært veldig fornøyde. Mange nevner at det som er mest interessant og mest nyttig er den gode forståelsen man får for innsikt og strategi, med konkrete verktøy man kan ta med seg videre. I tillegg er det både morsomt og mye bra erfaring å hente fra gruppearbeider for å løse reelle case, det i seg selv er veldig motiverende.

Marie-Louise Alvær, Adm. Dir. PHD

 

Vi er i stadig endring og trenger å holde oss faglig oppdatert til enhver tid. Kurset i Mediestrategi spiller en viktig rolle i å bygge en faglig grunnmur for våre ansatte. 

Stian Jansen, Byråleder, Carat