Det norske markedet ligger bak 2022

– På lik linje med flere nordiske og europeiske land!

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at reklamemarkedet, etter årets første ti måneder, har en samlet nedgang på 5,3 %, sier Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen. Sammenlignet med fjoråret er medieomsetningen som går via mediebyråene redusert med nærmere 433 millioner hittil i år. Gary Vanderhill er Trading Director i IPG Mediabrands, og representerer mediebyråene Initiative og UM. Han kommenterer tallene etter ti første måneder. Les mer.

Gary Vanderhill, Trading Director i IPG Mediabrands, og Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen, presenterer Mediebarometeret for oktober (Foto: Marcus Boyesen)