Mediebarometeret for årets syv første måneder er klart

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at reklamemarkedet, etter årets første syv måneder, har en samlet nedgang på 2,8 %. Sammenlignet med fjoråret er medieomsetningen som går via mediebyråene redusert med 151 millioner hittil i år. Nedgangen i markedet er i tråd med prognosen. Les mer her.