Ønsker du å følge utviklingen til norske mediehus?

Innsikts- og analyseansvarlig i MBL, Bente Håvimb, inviterer byråer og annonsører til kurs og erfaringsdeling.

I september offentliggjorde MBL ferske tall for mediebruk og opplagsutvikling. Tallene viser at nordmenn fortsatt har et høyt nyhetskonsum, men samtidig at dyrtiden nå slår inn i medieøkonomien.

Ønsker du å følge utviklingen til norske mediehus?
MBL tilbyr i høst gratis introduksjonskurs i medietall for annonsører og byråer. På kurset vil du lære mer om utviklingen i bruk av både digitale flater og papirutgaver fra norske mediehus. De vil også vise hvordan du enkelt kan integrere data fra medietall.no i egne systemer. Kurset passer både for deg som er ny bruker av medietall.no og for deg som ønsker å få mer ut av rapportene.

Send en mail til Oda Mo Eikefet (oda@mediebedriftene.no) dersom du ønsker at MBL kommer til deg og din bedrift. De tar kontakt for å avtale nærmere. Påmeldingsfrist innen fredag 13. oktober for kurs høsten 2023.