Utfordrende marked i 2023 – tross god desember

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at reklamemarkedet er redusert med i underkant av 470 millioner i 2023.
– Den totale reklameomsetningen som går via mediebyråer er redusert med 4,8%, sier Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Direktør for forhandlinger og investeringer i Omnicom Media Group, Jonas Buskop, kommenterer tallene for 2023 slik: Les mer.